ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง กับ I.J.Siam

พร้อมกระทงกระดาษ D.i.Y. แบบง่ายๆ ที่ I.J.Siam เราเตรียมไว้ให้ได้เลยคะ