ไอ.เจ.สยาม ร่วมกับ Space @ Siam เปิด Printing Corner ต้นแบบ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนเมือง Printing Corner เป็นศูนย์รวมการพิมพ์และถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ เครื่องเขียน โดยแห่งแรกอยู่ที่ Space @ Siam สยามสแควร์ ซ.2 ถือเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ และรวมพลของกลุ่มคนรุ่นใหม่ย่านสยามสแควร์ ที่หลายๆ คนเลือกเข้าไปใช้บริการ ซื้อเครื่องดื่ม ขนมนมเนย แล้วใช้สถานที่เพื่อพบปะพูดคุยงาน หรือ ติวหนังสือกันยาวข้ามวัน ให้บริการทั้งแบบ รายบุคคล หรือ เป็นกลุ่ม Corner