Call Center 02 689 8999 (Auto)

img img

บริการลูกค้า

ศูนย์ ลูกค้าสัมพันธ์

ไอ.เจ. สยาม ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการด้านข้อมูล รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า ซึ่งมีการให้บริการดังนี้

  • บริการข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายและหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไอ.เจ
  • ให้ความรู้และแนะนำข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ
  • รับฟังข้อแนะนำของลูกค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
  • บริการช่วยเหลือ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการพิมพ์ โดยศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จะแนะนำการแก้ไขปัญหา เบื้องต้นกับลูกค้า พร้อมทั้งประสานงานเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-689-9999
หมายเลขโทรสาร 02-689-7888
อีเมล์ admin.cs@ijsiam.com

or send e-mail to admin.cs@ijsiam.com

Please wait...

Continue shopping >>
View cart & checkout
Continue shopping >>
View cart & checkout